Finančné úrady

Info-Nitra.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Finančné úradyMěsto Moravská Třebová - moravskatrebova.cz

Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá ...

Česká republika Česká republika, Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29 (II. patro) - +420 461 353 124, +420 603 293 557

Město Protivín - muprotivin.cz

Správa hospodaření města sestavuje rozpočet města, zabezpečuje hospodárné vynakládání finančních prostředků, eviduje platby správních a místních poplatků, nájemného z nebytových prostor a pozemků, zajišťuje vybírání místních poplatků podle vyhl. o místních ...

Česká republika Česká republika, Protivín, Masarykovo nám. 128/27 - +420 382 203 344

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Česká republika Česká republika, Praha, Štěpánská 619/28 - +420 222 232 160, +420 224 041 111